زندگی مکتوب من ِ دروغین


مکتوبات من دروغین، یادداشت های روزانه از زندگی من نیستند. اینجا از زندگی من دروغین خواهید خواند.

آخرین روز های سال 91

111- ... امسال هم داره تموم میشه،قدیم ها رسم داشتم واسه خودم اعتراف نامه ای  تنظیم م یکردم و به کرده های خودم و آنچه باید انحام میدادم و کوتاهی کرده بودم فکر میکردم .. گاهی خودم هم رای به بخشیده شدن خودم نمی دادم ... امسال وقت نکردم ... کلافه ام .. همه چیز نا مرتب و بی برنامه شده انگار .. هممه کارا رو هم انباشته شده ... حال و هوای عید ندارم ... شلخته ... اینقدر دورور برم بهم ریخته است که شبیه نوروز نیست ... کسی هم مقصر نیست ... زیاد بزرگش نمی کنم ... گرسنه ام ... دوست داشتن ها چه معنی می دهد؟ ... بگذریم ... معذرت می خوام ... باز هم و باز هم ... روز بخیر ... کاش کسی بود،یه همراه که میومد و کمکمک می کرد .. اینجا آدم احساس تنهایی میکنه ... چرا ...

   + من ِ دروغین! - ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱