زندگی مکتوب من ِ دروغین


مکتوبات من دروغین، یادداشت های روزانه از زندگی من نیستند. اینجا از زندگی من دروغین خواهید خواند.

با زهم مادر پونه

اختصاصی های من برای تو بسیارند، گرم یاد آوری یا نه ... با تمام فاصله ها،خاطره ای،روزگارانی هست که مرا به تو نزدیک میکند.با هر دیدار یادم میرود آخرین دیدار قبل کی بوده ... روزهای سال که به انتها نزدیک میشود.تو همیشه به ذهن میرسی.مبارک باشدت میلاد جسمت...دلم تنگ است اما امیدم لبخند توست.هر بهانه ای جور میکنم تو باز لیز میخوری و من به دنبال بهانه دیگر برای دیدارت ...

دوستت دارم،دست خودم نیست که اگر بود گله داشتم ...

   + من ِ دروغین! - ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٢