زندگی مکتوب من ِ دروغین


مکتوبات من دروغین، یادداشت های روزانه از زندگی من نیستند. اینجا از زندگی من دروغین خواهید خواند.

لعنت به فاصله ها

دور شدیم؛خیلی دور.آنقدر دور که تلاقی نگاه هم معنا ندارد.دور شده ایم حتی روحمان؛تو کفشهای کتانی سفیدت را کنده ای و گریخته ای یا من کفش پاشنه بلند به پا کرده ام و رفته ام؟حرفی انگار نمانده؛نگاهی نمانده؛به یک چه خبر و چه میکنی مکالمه را ادامه دادن نشان از دوستی نیست...

   + من ِ دروغین! - ٩:٠٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٤