زندگی مکتوب من ِ دروغین


مکتوبات من دروغین، یادداشت های روزانه از زندگی من نیستند. اینجا از زندگی من دروغین خواهید خواند.

» سیکل معیوب :: چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٤
» لعنت به فاصله ها :: چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٤
» دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٤
» کسی مرا به نوشتن وا میدارد :: سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٤
» پونه،مادرت را بگو از دل تنگی هایم :: جمعه ۱٤ آذر ۱۳٩۳
» فقط باید نوشت :: شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۳
» پنجشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۳ :: پنجشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۳
» با زهم مادر پونه :: دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٢
» دل نوشت :: پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٢
» برای مادر پونه :: سه‌شنبه ٢ مهر ۱۳٩٢
» ریحون :: دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٢
» دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٢ :: دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٢
» هر چه پیش آید :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢
» پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢
» پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٢
» چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢
» نکند اندوهی سر رسد از پس کوه ... :: شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تو و فقط تو! :: چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» این حس قشنگو مدیون تو هستم! :: چهارشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٢
» قصه نیستم که بگویی :: پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٢
» گلی نچیند ز بستان آرزو حافظ :: سه‌شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٢
» آخرین روز های سال 91 :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱
» تخلیه :: یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۱
» داره از ابر سیاه خون می جکه :: یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۱
» سوء برداشت :: پنجشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩۱
» یادته؟ :: چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱
» تا قیامت دل من گریه می خواد :: چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱
» سردرد های بی امان :: چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱
» اشک :: دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱
» ترس :: دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱
» اعجاز :: دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱
» یک تمنا :: چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱
» حدس :: چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱
» حرف های دل هیچ کس :: دوشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۱
» یلدا :: چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱
» نوشته هایی که لزوما کسی فاعلشان نیست! :: چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱
» تو،تو،تو :: چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱
» من و من و من :: شنبه ٢ دی ۱۳٩۱
» یادداشت روزانه :: پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩۱
» بانگ نوش شادخواران یاد باد :: پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩۱
» چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند :: چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۱
» خدای مهربونم ... :: چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱
» یادداشت روزانه :: دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱
» حالم به هم می خوره ... :: دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱
» این دل غمدیده حالش به شود دل بد مکن :: شنبه ٦ آبان ۱۳٩۱
» رحم کن بر من مسکین و به فریادم رس :: جمعه ٥ آبان ۱۳٩۱
» اسماعیلم کجاست؟ :: پنجشنبه ٤ آبان ۱۳٩۱
» من به گوش خود از دهانش دوش/سخنانی شنیده ام که مپرس :: چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱
» روزانه نویسی :: سه‌شنبه ٢ آبان ۱۳٩۱
» خدا صبرت بده :: سه‌شنبه ٢ آبان ۱۳٩۱
» طبیبان را ز بالینم برانید! :: دوشنبه ۱ آبان ۱۳٩۱
» ما نیز هم به شعبده دستی برآوریم :: پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۱
» و من آن روز را انتظار می کشم :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» کاش بامداد غروب نمی کرد :: چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
» فیض روح القدس ار باز مدد فرماید دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد :: دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱
» نکته سر بسته چه دانی،خموش :: یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۱
» نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت ... :: سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩۱
» هزار نکته باریک تر ز مو اینجاست :: دوشنبه ۳ مهر ۱۳٩۱
» تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول :: پنجشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩۱
» ما بی غمان مست دل از دست داده ایم :: سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱
» ای که دستت می رسد کاری بکن :: یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۱
» برای روز میلادم ... :: پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۱
» ترسم آن شیرین تر از جانم ز راه ... :: چهارشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۱
» من و انکار شراب این چه حکایت باشد :: شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩۱
» دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند :: سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳٩۱
» مرگ پایان کبوتر نیست ... :: یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۱
» رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند :: پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱
» هان ای دل عبرت بین بر دیده نظر کن هان :: دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱
» گر به شادی تو دلهای دگر گردد شاد ... :: جمعه ۳٠ تیر ۱۳٩۱
» هوا بس ناجوانمردانه سرد است ... :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» گر چه وصالش نه به کوشش دهند ... :: چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱
» به یاد معلم شهید ... :: جمعه ٢٦ خرداد ۱۳٩۱
» مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی/ چنانکه پرورشم می دهند می رویم :: پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱
» حافظ مکن ملامت رندان که در ازل/ما را خدا ز زهد ریا بی نیاز کرد :: جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» روز مادر :: شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» پر ناز شکوهمند :: دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ... که عمر در سر این کار و بار خواهم کرد :: شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ... لیکن چه حاصل از بخت گمراه :: جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ... کاین قصه گر گویم با چنگ و رباب اولی :: چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» درست همین لحظه ... :: جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» سخت می گیرد جهان بر مردمان سخت کوش :: دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۱
» دست از طلب ندارم :: جمعه ٢٥ فروردین ۱۳٩۱
» خصوصی :: جمعه ۱۱ فروردین ۱۳٩۱
» پیام تبریک سال :: جمعه ۱۱ فروردین ۱۳٩۱
» خوش به حال آفتاب ... :: سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٠
» خوش بود گر محک تجربت آید به میان :: دوشنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٠
» دست از طلب ندارم ... :: سه‌شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩٠
» آقام ابوالفضل :: جمعه ٥ اسفند ۱۳٩٠
» اگه چشمات هم بیاد،دو ستاره کم میاد :: جمعه ٥ اسفند ۱۳٩٠
» خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد / به آب دیده و خون جگر طهارت کرد :: یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٠
» ... ای خواجه درد نیست،وگر نه طبیب هست :: چهارشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٠
» تبارک الله از این فتنه‌ها که در سر ماست :: سه‌شنبه ٢٠ دی ۱۳٩٠
» تا گنج غمت در دل ویرانه مقیم است همواره مرا کوی خرابات مقام است :: جمعه ۱٦ دی ۱۳٩٠
» صلاح کار کجا و من خراب کجا :: چهارشنبه ۱٤ دی ۱۳٩٠
» با یاد لب خشک جگر گوشه عشق ... :: جمعه ٢ دی ۱۳٩٠
» یکشنبه ٦ آذر ۱۳٩٠ :: یکشنبه ٦ آذر ۱۳٩٠
» آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند ... :: جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» ... ای دل به درد خو کن و نام دوا مپرس :: سه‌شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩٠
» خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن ... :: یکشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٠
» دیر است که دلدار پیامی نفرستاد ... :: سه‌شنبه ٢ فروردین ۱۳٩٠
» خوش به حال دختر میخک که می خندد به ناز ... :: دوشنبه ٢ اسفند ۱۳۸٩
» درد ما را نیست درمان الغیاث :: جمعه ۱٥ بهمن ۱۳۸٩
» چهارشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٩
» دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٩ :: دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٩
» سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد ... :: چهارشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٩
» دلا مقال چنان کن که گر زبان شود الکن/هزار بلبل دستان ترانه ات خواند :: یکشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٩
» عاقبت منزل ما وادی خاموشان است ... :: جمعه ۱٢ شهریور ۱۳۸٩
» سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات ... :: چهارشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٩
» ... یا رب دعای خسته دلان مستجاب کن :: جمعه ٥ شهریور ۱۳۸٩
» ... کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد :: جمعه ۱٥ آذر ۱۳۸٧
» کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست .... :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٧
» ... نزاع بر سر دنیای دون مکن درویش :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳۸٧
» رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار .... :: جمعه ۱ آذر ۱۳۸٧
» فبای الآء ربکما تکذبان :: جمعه ٢٤ آبان ۱۳۸٧
» من و تنهاییام با هم رفیقیم ... :: چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٧
» من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند :: یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٧
» این چه استغناست یا رب وین چه قادر حکمت است/کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست :: دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٧
» ... تا شکر چون کنی و چه شکرانه آوری :: چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸٧
» پیوند عمر بسته به مویی ست هوش دار ... :: چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸٧
» ... به دور نرگس مستت سلامت را دعا گفتیم :: یکشنبه ٥ آبان ۱۳۸٧
» ... سعی نابرده چه امید عطا می داری :: جمعه ۳ آبان ۱۳۸٧
» آیین تقوا ما نیز دانیم لیکن چه چاره با بخت گمراه :: پنجشنبه ٢ آبان ۱۳۸٧
» این قصه عجب شنو از بخت واژگون ... :: دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٧
» مسلمانان مرا وقتی دلی بود ... :: یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٧
» ... چه توقع ز جهان گذران می داری :: پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٧
» هنر نمی خرد ایام و غیر از اینم نیست ... :: چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٧
» خوبی آن است و لطافت که فلانی دارد :: سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٧
» یک شروع به نام نامی الله :: جمعه ۱٩ مهر ۱۳۸٧