زندگی مکتوب من ِ دروغین


مکتوبات من دروغین، یادداشت های روزانه از زندگی من نیستند. اینجا از زندگی من دروغین خواهید خواند.

این حس قشنگو مدیون تو هستم!

114- نمی ذارم حس قشنگمو به هم بریزین! ... شما به کیش خود باشید و من به دینتان کافر ...

   + من ِ دروغین! - ۱:٠۳ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٢