زندگی مکتوب من ِ دروغین


مکتوبات من دروغین، یادداشت های روزانه از زندگی من نیستند. اینجا از زندگی من دروغین خواهید خواند.

 

نوشتم و پاک شد ... چه خوب!!!!

   + من ِ دروغین! - ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۳