زندگی مکتوب من ِ دروغین


مکتوبات من دروغین، یادداشت های روزانه از زندگی من نیستند. اینجا از زندگی من دروغین خواهید خواند.

گرم یا آوری یا نه

حرفها را باید خورد

   + من ِ دروغین! - ٩:٢٠ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٩ فروردین ۱۳٩٤