زندگی مکتوب من ِ دروغین


مکتوبات من دروغین، یادداشت های روزانه از زندگی من نیستند. اینجا از زندگی من دروغین خواهید خواند.

... تا شکر چون کنی و چه شکرانه آوری

١۵.هنوز پر از بوی بارانم ... بوی دریا ... بوی زندگی ... پر از واژه ام ... ارزش ... احترام ... درک متقابل ... صبر ... آرامش ... سیاست ... فن بیان ... دل صاف ... عزم راسخ ... اراده قوی ... شجاعت ... ایمان ... صدای قلب ... نوای دل ... منطق ... ابدیت ... تفاوت دیدکاه ... گذشت ... مبارزه ... ایستادگی ... شناخت ... امتحان ... خواستم ... دور شدن ... نزدیکی ... غرور ... سادگی ... شباهت ... نگاه ... گرما ... هوش ... پول ... ازدواج ... طلاق ... حس ناب ... فریب ... حرف ... عمل ... صداقت ... خانواده ... عقد ... سفر ... سلامت ... تصمیم ... توکل ... شانس ... ریسک ... حسادت ... همت ... رضایت ... تلاش ... نذر ... حرم امن ... قسم ... دعا ... راز و نیاز ... قلب من ... تنهایی ... بار نگاه ... زندگی ... اقبال ... ریسک ... پیمان ... دروغ ... شکست ... شروع ... خدایا ....... ترس ... اطمینان ... هراس ... کنایه ... نگاه ... هما ... دودلی ... خیال ... خدایا ....... درک متقابل ... فرهنگ ... سادگی ... ارزش ... جایگاه ... گذشتن ... دوری ... خلوت ... خاطره ... یاد ... مرگ ... گدشته ... جدایی ... رهایی ... بوی نای ... هفته ها ... صبر ... معده ... زبان ... کار ... پول ... طراوت ... امید ... الله ... مرد ... شادی ... شاهکار ... ملینا ... رئیس ... اداره ... بازگشت ... جنگ ... کافی شاپ ... سرطان ... سپاس ... پروردگارا سپاس ... خدایا تو را سپاس ...

   + من ِ دروغین! - ٩:٠٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸٧