زندگی مکتوب من ِ دروغین


مکتوبات من دروغین، یادداشت های روزانه از زندگی من نیستند. اینجا از زندگی من دروغین خواهید خواند.

من و تنهاییام با هم رفیقیم ...

١٨. دلم میخواد بشینم درباره خودم فکر کنم ... خوده خودم ... من چه جور آدمیم؟ .. .منو چه جوری میبینین؟ ... من آدم دهن بینی نیستم تو زندگیم هم به حرف مردم کم اهمیت میدم اما می خوام بدونم دوستام من رو چه جوری شناختن ... این به آدم کمک میکنه که به خود شناسی برسه ... راستش همه این قصه از اونجا شروع میشه که یه بنده خدایی درباره من گفته که پر از انرژیه مثبتم،واقعا هستم؟ ... می خوام بگین و من فکر کنم و یه ذره بهتر بفهمم واقعا خودم چی فکر میکنم و بقیه درباره ام چه قضاوتی ...

   + من ِ دروغین! - ٧:۱۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٧