زندگی مکتوب من ِ دروغین


مکتوبات من دروغین، یادداشت های روزانه از زندگی من نیستند. اینجا از زندگی من دروغین خواهید خواند.

رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار ....

 

21. ناشکیبایی نیست؛ بی حوصلگی نیست؛ خستگی نیست؛ نا امیدی نیست؛ سردرگمی و شور است؛نه؛ شیرین نیست، تلخ هم نیست، گنگ است ، اما خوب است؛ مرور دوباره است، محک است، هیجان است اما کاذب نیست، حقیقت است درست مثل مرگ، مثل تولد، مثل همه چیز ... انتظار است، دعاست، اشک است، درست مثل باران پر از طراوت و احساس پاک ... بی تفاوتی نیست، بی خیالی نیست، هر چه هست زشت نیست اما زیبا هم نیست ... دریا نیست، ابر نیست، اما بی آلایش است، بی بهانه است، ترس نیست اما اطمینان هم نیست؛ شک نیست درست مثل یقین که آن هم نیست ... من نیست اما ما هم نیست ... سود نیست اما زیان هم نیست؛ اتفاق است ... آینده است که نمی دانی چیست،نمی دانی از کی آغاز شده و چه هنگام پایان می یابد؛ فقط می دانی روزی خواهد آمد، روزی که این لحظه مرده باشد و تو لحظه ها را می گذرانی،لحظه، لحظه تا به خوشبختی برسی و غافلی از اینکه خوش بختی در همین لحظه لحظه هاست ...

 

   + من ِ دروغین! - ۱٢:۱٥ ‎ق.ظ ; جمعه ۱ آذر ۱۳۸٧