زندگی مکتوب من ِ دروغین


مکتوبات من دروغین، یادداشت های روزانه از زندگی من نیستند. اینجا از زندگی من دروغین خواهید خواند.

با یاد لب خشک جگر گوشه عشق ...

39-کرب و بلا ... سرزمین نفرین شده، عراق می خواهد هشتمین کشوری باشه که من رو به خودش دعوت کرده ... حس عجیبی دارم،مثل وقتی که بار سفر می بستیم برویم سرزمین وحی، باز به خودم میگم یعنی این منم؟ واقعا منم؟ ... این چهل پنجاه روز باقی مانده رو چه جوری سپری کنم که لیاقت پیدا کنم، حداقل خودم باور کنم که منم! ... از الآن صدای تپش قلبم رو میشنوم ... یعنی میشه؟ ... "بین الحرمین، و حرم حرم حسین و حرم آقام ابوالفضل" ... خدایا،همیشه من رو شرمنده کردی ...

   + من ِ دروغین! - ٧:٤٤ ‎ق.ظ ; جمعه ٢ دی ۱۳٩٠