زندگی مکتوب من ِ دروغین


مکتوبات من دروغین، یادداشت های روزانه از زندگی من نیستند. اینجا از زندگی من دروغین خواهید خواند.

خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد / به آب دیده و خون جگر طهارت کرد

44- دوباره فراموش کرده بودم،دوباره ... من قول داده بودم،کنار خانه اش،بعد از بوسه حجرش،بعد از آن لحظه ناب؛ اما فراموش کرده بودم ... یک لحظه از دلم گذشت، دروغین سر سجاده چه می گویی؟! می خواهی؟! ... نه! ... نه! ... آه ای پدر آسمانی؛ ای قائم به ذات، هر چه تو بگویی هر چه تو بخواهی ... من،ما، خواسته ایم و کوشیده ایم و توکل  کرده ایم، و منتظریم تا تو چه بخواهی ... می خواهم لایقم بدانی ... خدایا ...

   + من ِ دروغین! - ۳:٥٥ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٠