زندگی مکتوب من ِ دروغین


مکتوبات من دروغین، یادداشت های روزانه از زندگی من نیستند. اینجا از زندگی من دروغین خواهید خواند.

پیام تبریک سال

50- درودی به زیبایی نام اهورامزدا،به بزرگی فلات آریایی،به بزرگی تاریخ پارس؛ هدیه به تو که از نسل کوروش و داریوشی.جشن آریایی مبارک

   + من ِ دروغین! - ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ ; جمعه ۱۱ فروردین ۱۳٩۱