زندگی مکتوب من ِ دروغین


مکتوبات من دروغین، یادداشت های روزانه از زندگی من نیستند. اینجا از زندگی من دروغین خواهید خواند.

... کاین قصه گر گویم با چنگ و رباب اولی

55- چشم هابم را بستم و فقط گوش دادم،صدای فن لب تاپ واضح ترین صدا بود،خیلی دور تر صدای ترمز کوتاه یک ماشین  و همین! این فضا را دوست دارم، مرا یاد خودم می آورد ... امروز با او از گذشته ها گفتیم و آدم ها را مرور کردیم و من بیشتر شنونده بودم، تازه فهمیدم او هم یک درسش را افتاده،درست ترم آخر؛ خنده ام گرفت که من چقدر آسان آن درس را گذرانده بودم و خنده دار تر آنکه او دقیقا در همان شاخه فعالیت می کند این روزها، مسخره است ... آن روزها اصلا 8 سال پیش نیستند،دقت کنی می بینی همین حوالیند ... طعم آن روز ها را احساس می کنم ...

   + من ِ دروغین! - ٧:٢٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱