زندگی مکتوب من ِ دروغین


مکتوبات من دروغین، یادداشت های روزانه از زندگی من نیستند. اینجا از زندگی من دروغین خواهید خواند.

... لیکن چه حاصل از بخت گمراه

56- عجب بارانی می بارد، پنجره را باز کرده ام و زندگی را بو می کشم؛ طراوتش مستم می کند، گل های رز باغچه لبخند می زنند و من برایشان بوسه می فرستم؛ گلدان هایم رشد جذابی داشته اند، لب هایم را روی برگ هایشان می گذارم و عشق می ورزم؛ مجبورم باشم، تحمل کنم اما دلیل نمی شود لحظه های شیرین نداشته باشم؛ خوشبختی هم نمره دارد اگر چه بیست نیست اما شاید با ارفاق استاد پاس شود؛ شاید، شایدم نه!!! ...

   + من ِ دروغین! - ٥:٠۳ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۱