زندگی مکتوب من ِ دروغین


مکتوبات من دروغین، یادداشت های روزانه از زندگی من نیستند. اینجا از زندگی من دروغین خواهید خواند.

... که عمر در سر این کار و بار خواهم کرد

57- ذهنم اجازه هر باوری را نمی دهد، دست خودش نیست این گونه تربیتش کرده ام؛ و حالا که نمی شود به یک باره تغییر کند،اصلا چه نیازی به تغییر است من برای خود اندیشه ای دارم و تو برای خود باوری؛ من تو را باور ندارم و تو ناتوان از تسخیر اندیشه من ... با هم راه می رویم اما هرکدام در ذهن خود انتهای دلخواهمان را تجسم می کنیم و این اجتناب ناپذیر است ... تلاشی که من در چارچوب اعتقاداتم برای پیشرفت دارم در باور تو ضد ارزش است اما اثبات نمی شود و این سبب همراهی ماست ...

   + من ِ دروغین! - ٥:٥٧ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱