زندگی مکتوب من ِ دروغین


مکتوبات من دروغین، یادداشت های روزانه از زندگی من نیستند. اینجا از زندگی من دروغین خواهید خواند.

مرگ پایان کبوتر نیست ...

68- ... 9 سال تمام شد و من هنوز با یادآوری صدایت،گلویم می گیرد؛ با یاد خاطراتت اشک در چشمانم حلقه می زند.می خواهم بدانی تا همیشه به یادت هستم. کاش بیشتر صدایت کرده بودم "مامان بزرگ "... و بیشتر شنیده بودم "نوچی جانم" ... حیف ... روحت شاد

   + من ِ دروغین! - ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۱