زندگی مکتوب من ِ دروغین


مکتوبات من دروغین، یادداشت های روزانه از زندگی من نیستند. اینجا از زندگی من دروغین خواهید خواند.

فیض روح القدس ار باز مدد فرماید دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد

79- چقدر دوست ندارم وقتی دوستم ناراحت است؛ چقدر تلخ است پف غم انگیز چشمانش؛ چقدر بی رنگ است لبان بدون لبخندش؛ چه دلخراش است صدای بدون آهنگش  ... من این روزها حال عجیبی دارم، نمی دانم این آسودگی از چیست اما دوست دارم خنده را با همه قسمت کنم، افسوس که تو از دستم سهمی از لبخند هم نمی گیری...

 

   + من ِ دروغین! - ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱