زندگی مکتوب من ِ دروغین


مکتوبات من دروغین، یادداشت های روزانه از زندگی من نیستند. اینجا از زندگی من دروغین خواهید خواند.

خدا صبرت بده

83- به خودم یه قولی دادم.قول دادم دیگه به کسی نگم خدا صبرت بده؛حالا واسه مشکلش باشه یا واسه از دست دادن عزیزی.تازه فهمیدم که از صد تا فحش بدتره! بار منفی این "خدا صبرت بده" خیلی بیشتر از حس همدردیشه.داری به طرف القا می کنی درد بزرگی داره که اگه خدا صبر نده داغون شده. خوب آخه چرا اینجوری میگیم. طرف داره درد و دل میکنه.خوب خودش ناراحته بعد یهو برمیگردیم میگیم"وای عجب آدمایی پیدا میشن،خدا صبرت بده عزیزم!" ... باشه به خدا میگه !!! نکنیم. به خاطر خدا به هم انرژی مثبت بدیم ...

پی نوشت:خدایی قدر این ساده نویسی منو بدونین تا دوباره رو اون دنده "آه های بی صدای سلطان غم،دردهای نهفته وجودی را که خون گریسته بود،فریاد می زد ... " نیفتادم!

 

   + من ِ دروغین! - ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢ آبان ۱۳٩۱