زندگی مکتوب من ِ دروغین


مکتوبات من دروغین، یادداشت های روزانه از زندگی من نیستند. اینجا از زندگی من دروغین خواهید خواند.

اسماعیلم کجاست؟

86-فردا قربان است ... چی دارم به قربانگاه ببرم؟ ...

 

 

   + من ِ دروغین! - ۱٠:۱۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٤ آبان ۱۳٩۱