زندگی مکتوب من ِ دروغین


مکتوبات من دروغین، یادداشت های روزانه از زندگی من نیستند. اینجا از زندگی من دروغین خواهید خواند.

حالم به هم می خوره ...

89- از دروغ گفتن ها،تظاهر کردن ها،ادا در آوردن ها،سوال پرسیدن ها،شوخی ها، ادعا ها، کنسل کردن برنامه ها خسته نیستم،اشتباه نکن حالم بهم میخوره! .. از اینکه زنگ میزنی که ببینی چه خبر،و دائم می پرسی چی کارا میکنین.از اینکه به من گفتی نگو خودت رفتی گفتی،از اینکه ادعا میکنی شوهرت مثل موم تو دستته، از اینکه میگی پول واست مهم نیست، از اینکه میگی طرف خیلی خوش تیپه، از اینکه دو روز مونده به سفری که با چه سختی جورش کردیم و چقدر با من دعوا که چرا بدون شما می خواستم برم،پیامک میدی که اگه کنسل کنی چقدر از پولو پس میدن، از اینکه من ازت کمک خواسته بودم و دردم و درمان احتمالیش رو بهت گفته بودم و تو باور نکرده بودی،از اینکه نمی تونی منو واسه خودت داشته باشی،از اینکه بهم بگی حسادت کردم، از اینکه اولش همه پایه بودین و حالا همه میگین می دونستین اینجوری میشه، از اینکه سر کلاس نمی تونم حواسم رو جمع کنم،از اینکه همه یهو خوشبخت شدن، از اینکه میگی بدون من آرامش داری،از اینکه باورم نمیکنیفاز اینکه منتظرم اتفاقی باشم که نمیفته ... از هیچ کدوم خسته نیستم،از همشون حالم به هم می خوره! ...

 

   + من ِ دروغین! - ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱