یک شروع به نام نامی الله

ز مشکلات طریقت عنان متاب ای دل

         که مرد راه نیندیشــد از نشیب و فــراز

 در این مقام مجازی بجز پیاله مگیـــــر 

         در این سراچهء بازیچه غیر عشق مباز

/ 4 نظر / 13 بازدید
كويريات

الآن تو آپ شده های پرشین دیدم این اسم و یه لحظه گفتم نکنه این دروغین خودمونه!

شهروند مریم

مقصد همين تلاش قدمهای ماست...

من دیگه یه آدم نیستم!

خوشحالم از اینکه خوشحالی و ناراحتم از اینکه نا راحتی! پس همیشه خوشحال و پر از انرژی باش چه من باشم یا نباشم![لبخند][گل]