یک تمنا

101- خواهش میکنم منو حسود نکن.حسرت به دل نذار ... خواهش میکنم منو تنها نذار... دوباره اون همه استرس رو برنگردون.من تو همه دردها صبوری دارم اما واسه درد اون میمیرم.اگه یه اخم بشه من دق میکنم...خدایا من به جهنم...خیلی وقته از خودم گذشتم.امیدم به اونه فقط.میخوام سرشار از زندگی باشه.تو که میتونی.چرا نخوای؟من حسش کردم من ارزوش کردم.روزای خوبم رو ازم نگیر ... واست که کاری نداره.من خیرشو میخوام.من از تو میخوامش.گناه داره مثل من بشه.دردای من طاقت نداره،خیلی عزیزه.نذار فقط واسه من عزیز باشه... خدایا با تمام وجودم ازت می خوام ... من تنهام ... اونو تنها نذار ... من مگه چقدر میتونم قوی باشم؟چقدر جاهای خالیشو پرکنم؟ خدایا التماست میکنم بیا و صلاح و تقدیرو از نو بنویس ... بذار تاج سر باشه

/ 0 نظر / 2 بازدید