گر به شادی تو دلهای دگر گردد شاد ...

65- چقدر سبک شده ام؛ آرام؛ لب دلم لبخند می زند؛ خوش گذشته، من دوستانی دارم که در تمامی لحظه های باید، هستند ... تمام تنهایی غم انگیز مرا در خود حل می کنند، مرا  به من یاد آوری می کنند و من شادان زندگی را می رقصانم، نه تو نمی توانی مرا نگران کنی، من تو را دارم و به این داشتن دلخوشم ... من می توانم در شرایط نا خوشایند خوشی را دگر گونه تجربه کنم؛ من می توانم حتی از بارداری او شاد شوم، نوزاد نوید شادی بخش زندگیست؛ چه فرقی دارد نوزاد کیست ... در هفته ای که گذشت به دیدن نوزاد دوستم رفتم،خبر بارداری دوستی را شنیدم و  با دوستی دیگر که به مرخصی زایمان می رفت خداحافظی کردم؛ زندگی یعنی همین، می توان  با این همه دلخوشی شاد نبود؟

/ 2 نظر / 16 بازدید
کویریات

چه خوب چه همه نی نی ... واقعاً خیلی خوب ه وقتی این همه بچه دور و بر آدم باشه.. یه جورهایی فضا شاد میشه و امیدوار. ان شالله که خود نی نی ها و مامان باباهاشون سالم و سلامت و شاد باشن و بقیه هم کنارشون و به شادی شون شاد.

زهرا

نوراد ها هميشه من رو هم خيلي شاد ميكنند. نوزاد نويد بخش زندگيه[پلک]