دلم

برایت فرقی میکند دلم چه میخواهد؟گوشم چه میخواهد بشنود؟نکند فقط به خودم فکر میکنم.من اشتباه کردم...خیلی زیاد.چرا کسی کمکم نمیکند اصلاح کنم؟ من به این زندگی چسبیده ام...

/ 0 نظر / 21 بازدید