پیوند عمر بسته به مویی ست هوش دار ...

14. ... چهار سال گذشته،اما یادآوری آن روزها هنوز هم حلقه اشک را میهمان ناخوانده چشمانم میکند،چشمهایی که آن روزها به آسمان دوخته شده بود و اصلا نمی توانست بپذیرد ممکن است ... می توانست ممکن شود،واقعا اگر خدا اراده اش قرار میگرفت،ما فقط دعا میکردیم و  ... من هر سال در این روز بیشتر از هر روز دیگری خود را مدیون پدر آسمانیم می دانم چرا که سایه پدر را بر سرمان نگاه داشت و می دانم پنجه های پرفسور ماندگار طلا نیست و فقط و فقط لطف خدا بود و هست و امیدوارم سالهای سال بخواهد که ما از این دریای خوبی بهره مند شویم ... می دانم کلمات ناتوان تر از آنند که بگویند من چقدر مدیون خدایم ... خدایا ....

پی نوشت 1: احساس می کردم که حتما باید بنویسم،تا بتونم راحت بخوابم!

/ 3 نظر / 11 بازدید
!

پدر فوق‌العاده ای دارین. واقعاَ خوب و متین هستن . خدا شما رو زیر سایه ایشون نگهتون داره![گل]

كويريات

خدا همه بچه ها مامان باباشون رو نگه دار ه وسلامت نگه داره.