... یا رب دعای خسته دلان مستجاب کن

٢۵- ... امروز واسم یه روز خاص بود چون بعد از کلی فکر، کلمه عبور یادم اومد و دوباره تونستم به دنیای دوست داشتنی خودم برگردم ... منی که خیلی تغییر کردم، اما هنوز انگار همونم! ... درودی دوباره ...

/ 1 نظر / 12 بازدید