یلدا

98- هر چی فکر میکنم یادم نمیاد فال حافظ شب یلدام چی بود،فقط یادم میاد از واسه همه بدتر و ناامیدانه تر بود ... و من با چشمان وق زده به دهان پدر چشم دوخته بودم ... روزها گذشته و چه فرقی میکند ... هنوز سردمه،هنوز منتظری گوشی برداشته شود و من باشم و نمی دانم اینبار باید از چه عذر خواهی کنم، نمی دانم خطایم دقیقا کدام است ... سکوت دربرابر همه حرفها؟ هفته ای یکبار زیاد است،حق با توست،برای من یک لحظه هم زیاد است،از سرم زیاد است! من آخه چه حقی دارم؟! ... چه اهمیتی داره ... عادت دارم ... یک کار مفید ... از من بعید بود.حتی در حد پیدا کردن بارونی ... باور کن ... بدبین نباش ... مور مور میشم ... فقط می خوام بنویسم ... دروغ نگو ...  

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
!

! !