حدس

100- محتمل بود و قابل حدس ... خیلی ها بهم هشدار داده بودند؛منم سعی کرده بودم باور نکنم،مثل اسکارلت دائم میگفتم بعدا و اون بعدا بالاخره تا حدی خود نمایی کرد و در هم شدن ها و کج خلقی ها تازه فقط با یه احتمال ... دلم گرفت ... مثل همیشه ... نکنه تو هم مثل من یه روزی این احساس تنهایی رو داشته باشی؟بهت گفته بودم به خاطر من نه به خاطر خودت جور دیگه ای باش از جنس دیگه ای ... هنوز امیدوارم ... می دونم خدا واسم خوبی می خواد اما خدا هم می دونه که من خیلی خسته ام می دونه که به خاطر تو سر پا موندم ... اگه تو تاج سر نباشی من تاب ندارم ...

 

/ 0 نظر / 10 بازدید