تو و فقط تو!

115- گاهی اونقدر مهربون و پاکی که دلم میخواد ساعت ها نگاهت کنم و سیر نشوم! ... کاش همیشه همینقدر معصومانه بود نگاهت.همان نگاهی که از اولین بار در ذهنم مانده... حرف که میزنی صدایت را دوست دارم...

/ 0 نظر / 3 بازدید