کسی مرا به نوشتن وا میدارد

پونه دل تنگم،دل تنگی رهایم نمیکند.شاید من او را سخت در آغوش گرفته ام،کسی چه میداند.دوستش دارم انگار...

چقدر درد دارد این دلم،چقدر زود خسته میشود این روزها ذهنم،ماهی در آسمان دارم که به پاس حضورش دنیا را دگرگون می بینم،اما رهایم نمیکند.کاش میفهمیدمش.کاش می فهمیدم.کاش میشد زندگی را برمبنای کاشها نچید...

پونه مادرت کجاست؟مادرت را همیشه کم میاورم.خنده اش را.آغوشش را..

 

/ 0 نظر / 11 بازدید