ترس

103- می ترسم،از تنها شدنش،از نگاه ها،از فرداش،از تکرار زندگی خودم،از اینکه فکز کنم روزهایی مثل منو گذرونده،از اینکه تصور کنم دردهای منو میکشه،از اینکه باز متولد شم، میترسم ... می ترسم بفهمم زندگی بهش سخت گرفته،می ترسم تنهاییشو بفهمم؛ نمی فهمی چی میگم... من دنیاشو می شناسم و این منو م یترسونه .. اون روزهایی که من گذروندم رو اگه بخواد بگذرونه من طاقت ندارم ... تصورش دیوانه ام میکنه ... می خوام نفهممش.. بر عکس چیزی که همیشه تصور میکردم الان می خوام غریبه باشه می خوام یه تجربه باشه نه تکرار روزهای سخت خودم.من شادی کم ندیدم اما سختی هم زیاد چشیدم .. روزهایی که میشد خوب باشن اما مردها نگذاشتند ... از حقارتهایی که کشیده ام میترسم ... خدایا فقط نخواه!

/ 0 نظر / 2 بازدید