٣١- ذهنم را رها می کنم،بگذار در گذر زمان یکبار دیگر خودش باشد با تمام پراکتدگی و بی نظمی اش ... به هر کجا که می خواهد سری بزند و هر واژه ای که می خواهد بدون واهمه بیان کند ... اینگونه نوشته ها را خیلی دوست دارم ... 

خواب ... تاسوعا ... ساعت ... نذری ... معاونت ... مهشید ... رقم باز ... گشایش ... بانک عامل ... حقوق ... تحریم ... نگین ... پدر مهسا ... دیبا ... لیلایش ... فرشته ... فرناز ... عشق ... گارفیلد ... حیاط ... باران ... لباس های کثیف ... زبان ... مهمانی شام ... الیسا ... یهترین نام ... عکسهای عروسی ... سلام ... بوسه ... خنده ... زندگی ... خاگینه ... بهانه ... دعوا ... روز تعطیل ... غم ... گریه بچه ... نوازش ... دست های نشسته ... دیوانگی های من ... مرگ قسطی ... خانه پدری ... چراهای بی جواب ... لجبازی های کودکانه ... زبان آذری ... کتک ... پرتاب من! ... ذهن منحرف ... ادعای کاذب ... عربی ... رقص عربی ... مسکو ... مستاجر ... علیرضا ... ناسزا ... آی ...

خدایا می دانم که می دانی تنهایی های من پایان یافته و این همه از نگاه مهربان توست ...

/ 0 نظر / 8 بازدید