ما بی غمان مست دل از دست داده ایم

74- گفتم حالم خوبه نگرانم نباش ... تمام شب که از خواب بیدار می شدم و حتی قبل از خواب دائم از خودم پرسیدم واقعا خوبم؟! و اساساً چرا باید بد باشم؟ اتفاقات بد تو زندگی میفته اما من خوبم ... دروغ نگفتم! من واقعا خوبم و اگه تصمیمم درست باشه بهتر هم میشم ...

 

/ 0 نظر / 7 بازدید