یادته؟

107- وقنی میای صدای پات از همه جاده ها میاد انگار که از یه شهر دور یا از هم دنیا میاد ...تا وقتی که در وا میشه،لحظه دیدن می رسه،هر چی که جاده است رو زمین به سینه من میرسه آه .. ای که تویی همه کسم بی تو میگیره نفسم،اگه تو رو داشته باشم به هر چی می خوام میرسم به هر چی می خوام میرسم .... وقتی تو نیستی قلبمو واسه کی تکرار بکنم؟گل های خواب الوده رو واسه کی بیدار بکنم .. دست کبوترای عشق واسه کی دونه بپاشه مگه تن من میتونه بدون تو زنده باشه؟ای که  تویی همه کسم،بی تو میگیره نفسم  اگه تو رو داشته باشم به هر چی می خوام میرسم ... عزیزترین سوغاتیه غبار پیراهن تو عمر دوباره منه دیدن و بوییدن تو نه من تو رو واسه خودم نه از سر هوس می خوام عمر دویاره منی تو رو واسه نفس میخوام ای که تویی همه کسم بی تو میگیره نفسم اگه تو رو داشته باشم به هر چی می خوام میرسم به هر چی می خوام میرسم ...

 

/ 0 نظر / 9 بازدید