نکند اندوهی سر رسد از پس کوه ...

116- باید مطمئن شیم.ثابت شه...بهونه،شناخت،مگه نه؟ ... گاهی احساس میکنم خیلی دوسش دارم.اون نگاه رو ... احساس میکنم دلم نمی خواد هیچکس آزارش بده.ناراحت شدنش عصبیم میکنه.نمی دونم این معنای چیه.دوسش دارم.اعتماد دارم.نمی دونم چیه.حس قشنگیه که تا حالا تجربه نکرده بودمش... باور کن .. می خوام یه پست در مورد ریحان بنویسم نمی دونم چرا نمیشه ... شاید زمانی دیگر

/ 0 نظر / 4 بازدید