121-

-باز حسودی کردی؟

-نه نمیشه اسمش رو گذاشت حسادت،یه کمی بی انصافیه یا کمی تند روی.

-شایدم راست بگی،حسادت یعنی واسه طرف نخوای،اما تو فقط واسه خودت هم می خوام!

-دقیقا؛اونا داشته باشن خوب منم داشته باشم.این اسمش چیه؟ ... من همون حس رو دارم.چه طور میشه بشه اما واسه من نشه؟ ...

-مثل یه دونده که آخر خطی نداره،

-چه تعبیر بی ربطی

-ببخشید بد اخلاق

-من میخوام منم راحت باشم،منم به هیچی فکر نکنم،حساب کتاب نکنم...

-تو  از هیچی خبر نداری داری چرند میگی

-

/ 0 نظر / 7 بازدید