خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن ...

٣۵-وقتی بهش گفتم چه مسیری رو زیر بارون پیاده گز کردم یه نگاه عجیب بهم انداخت و گفت آدم در دو حالت می تونه اینقدر راه بره: یا فکرش خیلی مشغول باشه یا خیلی سرخوش باشه،و نمی دونست من سوار بر تابع سینوسی زندگیم در میان این دو حالت سرگردانم؛ اینقدر این هوا رو دوست دارم که دلم نمی خواهد یه لحظه سقفی به جز آسمون بالای سرم باشه هرچند بیشتر وقتها هست! ...

راستی دروغین کتاب می خواند

/ 1 نظر / 7 بازدید
farnaz

[بغل]