سیکل معیوب

باید بفهمیم که این سیکل رو چطوری میشه زد و داغون کرد

اولش این باوره که نصف بیشتر حرف مردم توهم و دروغه؛همه فیلم بازی میکنن و وقتی واردش میشی میبینی هیچی توش نیست و پوچه.این شاید بهم کم کنه،تلقین دایم این موضوع که نه بابا اونم اونطورا که تعریف میکنه نیست...این جوری به داشته هام بیشتر میتونم تمرکز کنم ...

حرفهایی منفی نزنم،بشینم به خوبیها فکر کنم؛حتی اگه اولش به نظر سخت بیاد اما میشه یه چیزایی پیدا کردهمین الان چشمام پر اشکه،ولم کنن میشینم کلی گریه میکنم ... میگه توقعاتت رو بیار پایین،هرچند نمیدونه اساسا توقعات من چیه اما من که میتونم بدونم توقعاتم رو چطور کن کنم که شاد بشم ...

بعدشم باید خودم هم شاد باشم؛باید بتونم ... من اگه شاد نباشم مهرین ماه از کی انرژی بگیره؟!

/ 0 نظر / 43 بازدید