حرف های دل هیچ کس

99- نمی دونم چرا بازی داره اینجوری پیش میره،نمی خوام بهش فکر کنم،واقعا خدا اینجوری دوست داره،می تونست یه جور دیگه مهره ها رو بچینه،اما حال کرده این جوری باشه،کاریش نمیشه کرد... میگن دعا کنین،من همیشه گفته راضیم به رضات،اما انصافا نمیشه رضات یه کوچولو شادی آفرین بخش تر باشه؟ ... دیگه کسی به حل مشکل من فکر نمیکنه،واسه کسی آشتی مهم نیست،انگار همه اینجوری راحت ترن و واقعا چه فرقی داره من چه جوری راحتم،مشکل شخصی منه! ... من به این مشکلات شخصی عادت کردم ...

/ 0 نظر / 9 بازدید