خوش به حال آفتاب ...

49-بهار دوباره می شود و من هزار باره می شوم؛من بهار را باور دارم و بهار آرامش مرا؛ من پر از سکوت زندگی و بهار پر از فریاد همیشگی؛انگار بهار که میاید یادم میرود زمستانی هم بوده، زمستان را دوست دارم شاید بیشتر از بهار، اما در بهار خوش به حال روزگار است و من به جنگ روزگار نمی روم؛خودم را آماده کرده ام که بهار،امسال مرا گم نکند؛ امشب آتش می افروزم تا مردگان خاندانم راهشان را گم نکنند، برای نوروز کنارم باشند؛ آخرین پنجشنبه سال خیرات می دهم تا بدانند می دانم هستند؛ ... من امشب همه بدی ها را به آتش می سپارم و خاکسترش را به باد تا دور شود و دور ... من خانه دلم را امشب تکانده ام؛ من هیچ کینه ای ندارم؛من بخشش را تمرین می کنم... من پر از دعا به استقبال بهار می روم به رسم هر ساله ام در پیشگاه پروردگارم خود را مرور می کنم ... بهاران من پنجره ام را گشوده ام ...

/ 1 نظر / 2 بازدید
فرناز

خیلی خوبه که آدم هیچ کینه و بغضی نداشته باشه[لبخند] و بهاران پیشاپیش مبارک[قلب]