سوء برداشت

108-  دوست ندارم وقتی مخاطب ناله ها تو نیستی،وقتی گوینده حرفها من واقعی نیستم،اشتباهی روی دهد و تصویر غیر واقعی از تو یا من یا هر کس دیگری ساخته شود ... این روزها اینقدر خوبم،آنقدر آرامم و خوشحال که نمی خواهم گذشته ای روزگارم را خراب کند ... من این روزها سراپا حیاتم و آنقدر امیدوار و خشنود که شاید به کودکیم شبیه باشم ... انگار خدا برایم لالایی می خواند و من فقط کافیست سرم را روی شانه ات بگذارم و آرام بگیرم و این من واقعا منم و آن تو واقعا تو! ... ما آدمهای خاکستری با همه تلاش هایمان هیچگاه سفید نمی شویم اما محبت چقدر آرامش بخش است ... همه گناهانی داریم که امید به بخشش داریم ... همه بدی کرده ایم،همه خطا کرده ایم ... من به راستی خوشحالم ... دوستت دارم به خاطر نگاهت ... درست مثل همان دیدار های اول ...

/ 0 نظر / 3 بازدید